Dobrodincové Boromea

Dobrodincové Boromea

Mezi dobrodinci Borroema prvního místa zaujímá Jeho Excellenci Nejdůstojnější Pan biskup Karel Bor. Hanl P.T. jenž od roku 1853 až do roku 1860 inclus. Značnou summu 18000 zl. ku založení i vydržování ústavu vynaložiti ráčil.

Dále jsou vyjmenování další dobrodinci, mezi nimi Jeho Veličenství císař Ferdinand Dobrotivý a císařovna Marie Anna Pia celkem 5000 zl.. od Tit. Pánů kostelních a farních patronů 4977 zl (mezi nimi kníže Auesperg, Kinští, kníže Dietrchstein, svob. Pán Vlkanova a další šlechtici, obec král. věnného města Králové-Hradce stavební dříví v ceně 1500 zl…), Klášterové přispěli, jmenovitě z Broumova 1616 zl., příspěvky vysoce důstojné kapitoly slavné Konsistoře, b. semináře a bohosloveckého ústavu 1811 zl., sbírky mezi velebným duchovenstvem a věřícími diecése učiněné – dohromady 19531 zl. Celkové získaná suma činila 70571 zlatých.

Samostatně je uveden seznam dobrodinců, kteří od října 1860 až do konce listopadu 1861 bisk. Borromeu téhož ředitelstvím dary buď v naturáliích buď na hotovosti udělili. Jen pro zajímavost některé z darů ve formě naturálií – korec hrachu a korec čočky, hrozny, hrušky a ořechy, velmi vzácné knihy,  50 liber cukru a 3 měřice jablek a věrtel čočky, hrnek povidel, 2 soudky švestek, postříbřená lampa, obraz „Milosrdný Samaritán“ od chovance ústavu Chaloupky, 16 ½ libry vepřového masa, kopa vajec, violoncello i s pouzdrem, kalich mešní do kaple, 300 krásně vázaných knih, 3 bečky zemčat a 4 kachny, řada darů byla od rodičů chovanců.

K zajištění provozu Boromea existovala řada Nadací

  • Nadací pro studující a diecéze založená roku 1855 biskupem Karlem Hanlem 6825 zl
  • Nadací pro studující založená od faráře Čibuského Václava Sováka 2000 zl.
  • Nadací pro studující, založená od infulovaného arcijáhena hlavního chrámu Králové-hradeckého Františka pelikána 3000 zl
  • Nadací pro studující, založená od profesora bohosloví v Králové Hradci a bisk. Notáře, Jana Vacka  2000 zl……
a řada dalších v celkovém počtu 12, mezi nimi i Nadací založená místoředitelem Boromea Dominikem Filippem ve výši 200 zl
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.