Historický provoz objektu

Historický provoz objektu


Úspěchy Boromea

Že ústav Borromeun za svého jednoročního trvání spravedlivým požadavkům vyhověl, toho zřejmým důkazem jest dobrý prospěch chovanců ve studiích, an mezi 67 chovanci jen 4 v poměru roku předešlému v lokací nazpět šli, kdežto všichni ostatní a sice mnozí značně postoupili. Zvláště pak to, že se na 300 kandidátů o přijmutí pro rok 1862 hlásilo, z nichž toliko 112 přijato bylo, an z ohledů zdravotních dům přeplniti neradno býti se zdálo, ač místnosti rozsáhlé pohodlně 120 schovancům místo poskytnouti by mohly.

Součástí je výkaz pokroku v studiích chovanců Boromea v školním roce 1861, kteří navštěvovali VI., VI. V. a I. Gymnaziální třídu se známkou První, řada z nich s vyznamenáním.

Původní život v Boromeu

Chovancům ústavu následující denní pořádek předepsán jest:

A) ve dnech školních:
 • o 6 ½ hodinách se vstává, ranní motlitba s krátkým rozjímáním v domácí kapli pak na to snídání, načež se společně do školy jde
 • od 11-12 hodin studium,  v čase letním pospolité koupání,
 • v 12 hodin oběd, po něm až do 1 hodiny svobodno
 • od 1- ¾ 2 studium, po něm do školy
 • ve 4 hodiny svačina, potom až do 5 hodin společný východ
 • od 5 – 7 hodin studium
 • v 7 hodiny večeře, potom soukromé instrukce
 • v 8 ½ hodiny večerní motlitba v domovní kapli, pak odpočinek
B) v neděli a o svátcích
 • v 7 se vstává, ranní motlitba v domovní kapli, v 8 hodin snídaně, potom studium
 • v 9 hodin se jde do kostela, po skončení studium do 11 hodin
 • od 11-12 vyučování ve vlašské řeči
 • ve 12 hodin oběd, po něm do ½ 2 hodiny svobodno
 • v ½ 2 hodiny exhorta v domovní kapli, potom požehnání v seminářském kostele, načež pospolitý východ a po návratu svačina. Od 4 ½ - 7 hodin studium
 • v 7 hodin večeře, potom cvičení v hudbě, deklamovánky, neb divadelní představení
 • v 8 ½  hodiny večerní motlitba, po ní odpočinek
C) ve středu a v sobotu
 • od 11-12 hodin vyučování ve francouzské řeči
 • od 2-4 hodin pospolitý východ, tělocvik aneb hra na místě c.k. vojenského vrchního velitelství v Praze k tomu povoleném, mezi hradbami za pekárnou
 • po návratu svačina a od 4 ½ - 7 studium
 • v 7 hodin večeře, pak do ½ 8 hodiny svobodno
 • od ½ 8 hodiny soukromé instrukce, cvičení v hudbě a pospolité hry
 • o ½ 9 večerní motlitba a pak odpočinek

Stravy co se dotýče, dostávají chovanci k snídani po žejdlíku kávy s houskou neb s chlebem, k obědu polívku, hovězí maso s omáčkou aneb s rozličnou zeleninou a něco z mouky neb nějaké vařivo, k svačině chléb s ovocem neb nějaké pečivo, k večeři polívku s brambory neb nějaké moučné jídlo, chléb s máslem a v létě někdy čerství mléko s chlebem. O zvláštních slavnostech mají též pečeni a pivo. Na štědrý večer přistrojí se tak zvaný vánoční strom a přítomní chovanci podělí se rozličnými dárky.

V Boromeu se vydávaly dva studentské listy: Včela a Vosa. První z nich beletristický, druhý obsahoval vtipy a satiru. Vše redigoval student František Šubrt. Divadlo v Boromeu řídil bývalý katecheta (učitel náboženství) P. Cermák. Ženské role se hrály ve vypůjčených oděvech místních dam, protože do budovy byl ženám vstup zakázán.

Stanovy Boromea

Obsahují článek o účelí Boromea, článek o pobožnostech, o zdejším chování se chovanců v domě i mimo dům, o studiu, o školních prázdninách. Dále zde jsou „Obšírnější zákony dle nichž chovanci říditi se mají“ s ohledem na cvičení nábožné, o cvičení vědeckém, mravné předpisy. Dále jsou zde zvláštní pravidla pro chování v museum (učebny), v domě, na chodbách a v záchodech, v jídelně, v ložnicích i místech na hraní.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.