Ubytování Hradec Králové|Hotel |Pronájem bytu |Boromeum residence | Kontakt

Kudy k nám

AUTEM OD PRAHY

Po příjezdu do Hradce Králové (příjezd za kruhovým objezdem před Hradcem Králové ve směru Hradec Králové – centrum) pokračovat ve směru Centrum stále rovně po Pražské třídě. Po podjetí podjezdu u hlavního nádraží pokračovat stále rovně po Gočárově třídě (volně přechází z Pražské třídy). Po přejetí Labe přes Pražský most na křižovatce ve tvaru T s třídou Československé armády odbočit vlevo a pokračovat stále po vnitřním okruhu (třída Československé armády). Naproti Krajskému soudu je jediný vjezd na staré město ulicí Mýtskou. Tudy je nutné projet přes Malé náměstí na rozcestníku ve tvaru Y vpravo ulicí Dlouhou kolem Klicperova divadla a po cca. 100 metrech odbočit vlevo do ulice Špitálské. Mapa

AUTEM OD JIČÍNA, TRUTNOVA

Po příjezdu do Hradce Králové (za kruhovým objezdem před HK) pokračovat ve směru Centrum rovně po ulici Koutníkova. Po přejetí nadjezdu přes koleje pokračovat rovně po ul. Antonína Dvořáka (přechází z ulice Koutníkova) až na Vančurovo náměstí, kde se u budovy Úřadu práce zabočí vpravo do ulice Průmyslové k další křižovatce tvaru T. Na křižovatce odbočit vpravo na ulici Resslova a pokračovat po okruhu (ulice Resslova přechází v ulici Střelecká). Na druhé světelné křižovatce odbočit vlevo na Gočárovu třídu. Po přejetí Labe na křižovatce ve tvaru T s třídou Československé armády odbočit vlevo a pokračovat po vnitřním okruhu. Naproti Krajskému soudu je jediný vjezd na staré město ulicí Mýtskou. Projet přes Malé náměstí na rozcestníku ve tvaru Y vpravo ulicí Dlouhou kolem Klicperova divadla a po cca. 100 metrech odbočit vlevo do ulice Špitálské. Mapa od Jíčína, Mapa od Trutnova

AUTEM OD BRNA

Příjezd od Brna po Brněnské třídě stále rovně přes křižovatku před obchodním střediskem Tesco (Futurum) směr centrum až ke kruhovému objezdu. Kruhový objezd projet rovně a pokračovat po ulici Brněnské podél nábřeží. Po příjezdu na křižovatku odbočit doprava na Moravský most a pokračovat rovně po ulici Ignáta Hermanna až ke křižovatce ve tvaru Y. Zde odbočit vpravo na Komenského třídu (vnitřní okruh). Na další křižovatce odbočit vlevo na ulici Mýtská směrem do Starého města. Tudy je nutné projet přes Malé náměstí na rozcestníku ve tvaru Y vpravo ulicí Dlouhou kolem Klicperova divadla a po cca. 100 metrech odbočit vlevo do ulice Špitálské. Mapa

AUTEM OD PARDUBIC

Příjezd od Pardubic po hlavní komunikaci Hradubická až ke křižovatce tvaru Y, zde vpravo přes most a řeku Labe kolem Fakultní nemocnice na další světelnou křižovatku. Zde vlevo ulici Hradeckou, přes Moravský most a pokračovat rovně po ulici Ignáta Herrmana až ke křižovatce ve tvaru Y. Zde odbočit vpravo na Komenského třídu (vnitřní okruh). Na další křižovatce odbočit vlevo na ulici Mýtská směrem do Starého města. Tudy projet přes Malé náměstí vpravo ulicí Dlouhou kolem Klicperova divadla a po cca. 100 metrech odbočit vlevo do ulice Špitálská. Mapa

AUTEM OD OSTRAVY, TÝNIŠTĚ N/ORL.

Příjezd po hlavní třídě Víta Nejedlého kolem obchodních center Lídl, Baumax a Interspar ke světelné křižovatce ve tvaru T. Zde vlevo po vnějším Gočárově okruhu přes Orlický most ke Všesportovnímu stadionu. Zde odbočit z vnějšího okruhu vpravo (před silničním nadjezdem) krátkou spojkou na Malšovickou ulici vedoucí ze silničního nadjezdu, opět vpravo. Přejedete Malšovický most, pokračujete Nezvalovou ulicí až před Staré město rovně ulicí Mýtskou směrem do Starého města. Tudy projet přes Malé náměstí vpravo ulicí Dlouhou kolem Klicperova divadla a po cca. 100 metrech odbočit vlevo do ulice Špitálská. Mapa od Ostravy, Mapa od Týniště nad Orlicí

AUTOBUSEM OD HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ.

Z hlavního nádraží jezdí do zastávky Adalbertinum autobusové linky č.: 2, 5, 6, 11, 14, 15, 16.
Trasa pěšky z autobusové zastávky Adalbertinum:
Ze zastávky Adalbertinum se směrujte do ulice V Kopečku (jediná průjezdná komunikace směrem z kopce). Na konci ulice V Kopečku na náměstíčku odbočit doleva po Zieglerově ulici. Po opuštění náměstíčka ihned odbočit doprava do ulice Tomkovy. Na první křižovatce s ulicí Špitálskou odbočit doleva před vstup do objektu. Mapa

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.