novodobá historie  boromea

Původní Borromeaum prošlo další stoletou historií, kdy zde nejprve v pronájmu od církve a později ve svém vlastnictví působila především C.K. pošta. Dům, který byl v Hradci Králové znám jako „Stará pošta“, byl využíván v přízemí poštovním úřadem, nadzemní podlaží sloužila jako kanceláře různých podniků, ale též pro bytové účely. Dá se říci, že dům bez řádné údržby přežil jen díky své původní masivní konstrukci.

V roce 2004 byl objekt zakoupen soukromou společností z majetku města Hradec Králové. Okamžitě po prodeji a po nutné sanaci sklepů, půdních prostor a nevyužívaných ploch bylo přistoupeno novým majitelem k rozsáhlé a nákladné opravě a rekonstrukci části objektu. V polovině roku 2005 bylo po rekonstrukčních pracích zprovozněno přízemí objektu, které je využíváno převážně ke gastronomickým účelům. Ve druhé polovině roku 2006 byla dokončena rekonstrukce a modernizace celé vnitřní severní části objektu se zachováním většiny původních dispozic.

V letech 2010 až 2011 došlo k další rozsáhlé rekonstrukci zahrnující rozšíření bytové kapacity, nové střechy, vnější fasády, přístavbu výtahu a uměleckou obnovu sochařské výzdoby. Dokončením několik let trvající náročné rekonstrukce Boromea, se dnes pod názvem „BOROMEUM RESIDENCE“ vrací objektu nejen jeho staré jméno, ale i možnost využívat čtyřicítku moderně zařízených apartmánů. Hradci Králové se tak dostala do moderního užívání jedna z jeho historických dominant.