historie  residence 

V Hradci Králové existují 2 budovy, které nesou historický název Boromeum a sice původní Borromaeum na starém městě ve Špitálské ulici a nové, stojící na Orlickém nábřeží. Obě budovy sloužily původně jako kolej pro studenty gymnázia, kteří se měli připravovat na další studium na kněžském semináři. Starší z nich byla uvedena do provozu v roce 1860 a novější potom v roce 1902 jako náhrada za již svého nevyhovujícího předchůdce. 

Dnes obě budovy slouží pozměněnému účelu. Starší po řadě střídajících se majitelů slouží po důkladné několikaleté rekonstrukci jako BOROMEUM RESIDENCE, tedy jako rezidenční bydlení, v kombinaci s hotelovým provozem s restaurací, kavárnou a vinárnou. Novější slouží k pedagogickým účelům - Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína.


 

Časová osa historie Boromea


  • r. 1850 - začátek sbírky financí na stavbu objektu Borromaea
  • r. 1855 - zakoupení domu čp. 183
  • r. 1857 - zakoupení domů čp. 184, 192
  • r. 1858 - zbourání domů čp. 183, 184, 192 a položení základního kamene stavby
  • r. 1860 - zahájení provozu chlapeckého semináře Borromeaum
  • r. 1912 - objekt přechází do správy poštovního úřadu - c.k. Rakouská pošta
  • r. 2004 - zakoupení objektu firmou Špitálská s.r.o. a zahájení rekonstrukce 1. etapy
  • r. 2006 - ukončení 1. etapy rekonstrukce a zahájení provozu s názvem BOROMEUM RESIDENCE
  • r. 2010 - zahájení 2. etapy rekonstrukce při stávajícím provozu
  • r. 2012 - zahájení plného provozu BOROMEUM RESIDENCE