ceník  pronájmů a služeb

Cenu za pronájem apartmánu je možné si poskládat dle vlastních potřeb a možností. Samozřejmě se jedná o ceny smluvní, tedy každý jednotlivý případ posuzujeme individuálně. Nicméně tento ceník slouží hlavně pro představu o tom, jak by konečná cena mohla vypadat. Tyto ceny vycházejí z předpokladu dlouhodobého pronájmu, tedy z pronájmu o délce trvání minimálně půl roku. Kratší pronájmy řešíme zcela individuálně.

 

 

Základní cena pronájmu zahrnuje základní služby, DPH v zákonné výši, energie, internetové připojení (Wifi), likvidaci odpadu, přístup do společné prádelny. Před zahájením nájemního vztahu je vždy nutné uhradit i vratnou kauci, v předem dohodnuté výši (převážně ve výši dvou měsíčních nájmů). Tato kauce je na konci nájemního vztahu vrácena za předpokladu, že apartmán je odevzdán zpět nepoškozený a ve stavu, v jakém byl při převzetí na začátku nájemního vztahu (uklizený). 

 

ZÁKLADNÍ CENY

jednopokojový apartmán
 
malý 13.500 Kč / měsíc
střední 15.000 Kč / měsíc
velký 18.000 Kč / měsíc

 

dvoupokojový apartmán
 
standard 20.000 Kč / měsíc
komfort 25.000 Kč / měsíc

 

příplatky za počet osob
 
1. osoba 0 Kč / měsíc
2. osoba 750 Kč / měsíc
3. osoba 1.000 Kč / měsíc
4. osoba 1.500 Kč / měsíc

VOLITELNÉ CENY

úklidové služby
 
každý týden 2.500 Kč / měsíc
každé dva týdny 1.500 Kč / měsíc
jednorázový (individuální) 1.500 Kč

 

vybavení apartmánu
 
základní (nábytek) 0 Kč / měsíc
kompletní (vše) 1.100 Kč / měsíc

 

doplňkové služby
 
duplikát klíče od apartmánu 1.000 Kč
údržba nad rámec 500 Kč / započatá hod.
recepce po 18.00 hod. 500 Kč / započatá hod.
snídaně 175 Kč / osoba / den
parkování 200 Kč / den (24 hodin max.)