Boromeum
Domovská stránka Boromemum O Boromeu Boromemum Původní historie

Úvod k historii objektu

 

Motto

Roku 1562 za panování papeže Pia IV. prohlásili se v Duchu sv. shromáždění otcové sněmu Tridentského, že mladý věk, nemá-li pravého vychování, velmi snadno upadá v žádosti světské, a necvičí-li bohabojnosti a náboženství o dětinství, prvé než hříšné návyky ovládající celého člověka, nikdy že nevytrvá v duchovní kázni dokonale a bez zvláštní, an oť  nadpřirozené pomoci Boží. 
 
A za tímto přesvědčením nařídil sv. sněm církevní: aby jeden každý biskup ve své diecési ústav založil, kdež by schopní pacholíci z křesťanských rodin, jejichž přirozené vlohy a náklonnosti zjevně ukazují, že by tito službě církevní navždy se oddali, dle potřeby diecéze pěstováni, všem potřebným vědám vyučování, a především v křesťanské bohabojnosti vychováváni byli.
 

Historie stavby

Téměř o tři století později uzavřel J. E. Nejdůstojnější pan biskup, Karel Bor. Hanl P.T., ve své k 1.300.000 katolických duší čítající diecézi, založiti vychovatelnu…. Prozatím sebrané prostředky ve výši 116 zlatých z roku 1850, 218 z roku 1851 a 1252 z roku 1852 naprosto nemohli postačovat. Proto J. E. biskup Hanl obrátil svým dopisem se na veškeré kněžstvo diecése o motlitbu, ale především „almužny“… A hle, milý Bůh zbožnému podniknutí tomuto požehnal, otcovské volání stařičkého nejvyššího pastýře nalezlo ohlasu v celé diecézi u velikých i malých, u bohatých i chudých – značný úhrnem 22.002 zlatých.
 
Nejdůstojnější pan biskup uznal tedy za potřebné, aby se k provedení zbožného podniknutí přikročilo. Jednání o postoupení gymnázia Německo-brodského (dnes Havlíčkův Brod) nebylo úspěšné a proto bylo uzavřeno, aby v Hradci Králové seminář chlapecký zřízen byl.
 
K tomuto cíli zakoupil se tedy v únoru 1855 od Františka Střemchy, majitele Kydlinovského mlýna dům, mající právo várečné pod číslem 183 naproti klerikálnímu semináři, hlavním průčelím k východu, za 6500 zl. Během roku 1857 zakoupily se ještě jiné dva domy, a sice jeden pod číslem 184 od paní Anny Tomkové za 6000 zlatých a druhý od paní Alžběty Waldherrové pod číslem 192 za 3500 zlatých. Dne 14. listopadu toho roku dána nadřečené 3 domy obývajícím výpověď a v dubnu následujícího roku (1858) byly staré domy rozbourány, a základ položen k stavbě nové.
 
Dne 26. dubna r. 1858 odbývány byly v chrámu Páně biskupského semináře vysoce Důstojným starším kanovníkem kapituly Králové Hradecké, slavné služby Boží, po kterých veškeří bohoslovcové ubírali se v průvodu na místo stavební, kdež základní kámen, opatřen nápisem „Fundamentus Seminarii puerorum posuit Carolus Episcopus 26. Apríly 1858“ do země vložen byl. Když slavnosti té přítomní dělníci slavně byli vyčastování, přikročilo se ve jménu Božím k dílu, jejížto provedení svěřeno jest Františku Dobrkovskému, mistru stavitelskému v Hradci Králové.
 
Při velmi příznivém počasí mohl dům v tomtéž roce býti pokryt, a roku již následujícího krásný, velkolepý dům s třemi poschodími dostaven byl. Jak velikolepě a řádně nová budova chlapeckého semináře vystavena byla, lze z toho poznati, že se ne méně než 842.400 cihel a 2.607 ½ korce vápna k jejímu zbudování spotřebovalo, a toliko za to 14.357 zl. se vyplatilo.
 
Dále bylo vyplaceno
  • zedníkům, podavačům a nádeníkům 11845 zl.
  • za dříví stavebné, prkna, šindele a tesařům 5164 zl.
  • za kamení stavebné a od práce kamenické 3182 zl.
  • za železné nářadí a od práce kovářské 2859 zl.
  • od práce truhlářské 2599 zl.
  • za přívoz písku a odvážení štěrku 1786 zl.z
  • od práce platnéřské 1776 zl.
  • štukatérovi 1510 zl.
  • od práce sklenářské 531 zl.
 
Stála tedy stavba 63.721 zlatých, nepočítajíc ještě, co se dalo staviteli etc., za nářadí do kuchyně a nábytek.

O Boromeu - původní historie

01. Historie - Boromeum residence02. Historie - Boromeum residence03. Historie - Boromeum residence
04. Kašna na Velkém náměstí v Hradci Králové05. Morový sloup na Velkém náměstí v Hradci Králové06. Velké náměstí v Hradci Králové
PředchozíDalší
O Boromeu
Online rezervace Kompletní fotogalerie

Boromeum residence

ikonka2

+420 727 920 882
ikonka1
Špitálská 183/2 
500 03 Hradec Králové
Jak se k nám dostanete

Kontaktujte nás

Kontaktní malý
Boromeum residence - příjemné místo v historické lokalitě Hradce Králové, které dodá Vašemu pobytu tu správnou pohodu, ať se zdržíte v hotelu jeden den či týden a nebo si zvolíte pronájem bytu třeba i na celý rok.
Příjemné ubytování ve 40 moderně vybavených apartmánech v centru Hradce Králové v památkově chráněné budově s bohatou historií.  

Hotelové ubytování v centru Hradce Králové
Hotel Boromeum residence nabízí ubytování v komfortně a moderně vybavených apartmánech v centru Hradce Králové v jeho historické části, 100 m od Velkého náměstí. Ubytování nabízíme ve 3 typech apartmánů s jedním až čtyřmi lůžky. V hotelu je možné se ubytovat od jednoho dne a délka pobytu není omezena, delší pobyty jsou cenově zvýhodněny.

Pronájem bytů v centru Hradce Králové
Boromeum residence nabízí pronájem komfortně a moderně vybavených bytů (apartmánů) v centru Hradce Králové v jeho historické části, 100 m od Velkého náměstí. Pronájem nabízíme ve 3 typech jednopokojových nebo dvoupokojových bytů. Dlouhodobý pronájem bytů je možný od několika měsíců a délka není omezena.

Rádi Vás provedeme naším objektem nebo zodpovíme Vaše dotazy. Přijďte se podívat a přesvědčit se, jak citlivě a vkusně byla provedena rekonstrukce jednoho z největších objektů na starém městě v Hradci Králové.


Boromeum residence v Hradci Králové hodnocení